1986

Annelies Lammertyn

is erkend klinisch psycholoog, mindfulnesstrainer en gedragstherapeut (Ugent), met specialisatie in de gezondheidspsychologie en Acceptance and Commitment Therapy. Ze werkt sinds 2009 met volwassenen in de ambulante gezondheidszorg. Ze begeleidt mensen met klachten als spanning, angst, lichamelijk klachten (o.a. CVS, fibromyalgie, tinnitus,…), burn-out, slaapproblemen, depressie, dwang en interpersoonlijke problemen.

Ze werkte mee bij onderzoeksprojecten naar de rol van aanvaarding bij chronische pijn aan de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie van Universiteit Gent. Ze deed ervaring op in verschillende ziekenhuizen (UZGent, GZA Sint-Augustinus en AZ Sint-Lucas Gent) waarbij ze als psycholoog mensen begeleidde in het omgaan met lichamelijke klachten zoals moeheid, pijn en uitputtingsklachten. Sinds 2013 werkt ze als zelfstandig psycholoog en praktijkassistent aan Ugent.

Er kunnen geen nieuwe aanmeldingen meer opgestart worden wegens patiëntenstop

1984

Elkje Beirens

is erkend klinisch psycholoog en gedragstherapeut (Ugent), met specialisatie in Acceptance and Commitment Therapy en schematherapie. Sinds 2010 werkt ze in de residentiële sector voor mensen met interpersoonlijke problemen, angst- en stemmingsstoornissen en verslavingsproblematiek. Naast haar werk als psycholoog in PC Sint-Jan te Eeklo, werkt ze tevens ook ambulant als zelfstandige in de praktijk. Ze begeleidt volwassenen met klachten als angst, stress, depressie, verslaving, dwang en interpersoonlijke problemen.
1992

Fien Tamsin

is erkend klinisch psycholoog (Ugent). Ze vervoegt in 2018 de praktijk. Ze volgde de opleiding eerstelijnspsychologische zorg en biedt van daaruit kortdurende en probleemoplossingsgerichte psychologische zorg. Ze was voorheen actief in AZ Sint-Lucas, waar ze ervaring opbouwde in begeleiding rond lichamelijke klachten zoals aanhoudende pijn en vermoeidheid.

Daarnaast werkte ze bij ICAS, waar ze werknemers van bedrijven ondersteunde bij privé- en werkgerelateerde problemen. Ze begeleidde er vaak mensen met burn-out klachten.

Ze werkt momenteel in de ambulante eerstelijnszorg in Nederland waar ze aan de slag gaat met uiteenlopende thema’s zoals angst, stemming, stress en assertiviteit.
Verder is ze relatie-, gezins- en systeemtherapeut in opleiding en helpt graag mensen die vastlopen in hun relatie, bij een ingrijpende rouw- of verlieservaring of interpersoonlijke problemen ervaren.

1992

Djordy Haubourdin

is erkend klinisch psycholoog (Ugent) en volgt de opleiding gedragstherapie. Hij heeft zijn ervaring opgebouwd in PC Sint-Jan te Eeklo, waar hij volwassenen begeleidde met angstklachten, depressie, aanpassingsstoornissen en interpersoonlijke problemen. Tevens heeft hij expertise in het geven van groepstraining, zoals ACT, sociale vaardigheidstraining en assertiviteitstraining. Vanuit gedragstherapeutisch kader vindt hij het belangrijk om de cliënt centraal te stellen en van daaruit een behandelplan op maat op te stellen. Sinds januari 2019 vervoegt hij de praktijk.
1984

Joke Stroobant

is erkend klinisch psycholoog, gedragstherapeut (UGent) en EMDR-therapeut (Cure&Care, NL). Ze werkt sinds eind 2007 ambulant in de eerste lijnszorg in Nederland waar ze jongvolwassenen en volwassenen met uiteenlopende klachten en problematieken begeleidt en behandelt. Ze is getraind in het kortdurend behandelen volgens de KOP-methodiek waarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl kenmerken. Het verkrijgen van inzicht, een gezamenlijk behandelplan op maat, het versterken van zelfregie en aandacht voor hervalpreventie zijn belangrijke elementen in de behandeling. Hierbij is er ook oog voor samenwerking met andere disciplines.

Je kan bij haar terecht voor diverse klachten waaronder angst- en stemmingsklachten, post-traumatische stress en traumagerelateerde klachten (bv. klachten na een ongeluk), stress en burn-out klachten, lichamelijke (onverklaarde) klachten, AD(H)D, interpersoonlijke problemen en (lichte) verslavingsproblematiek.

1996

Alina Hindryckx

is erkend klinisch psycholoog (Ugent) en volgt de opleiding eerstelijnspsychologische zorg (UGent). Ze ging in 2019 aan de slag in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis campus Aalst en Asse op de afdeling Endocrinologie – Diabetologie en de afdeling Fysische Geneeskunde en Revalidatie. Hier werkt ze voornamelijk met mensen met eetproblemen, diabetes en chronische rugpijn. In 2020 vervoegt ze de praktijk waar ze jongvolwassenen, volwassenen en ouderen met klachten als angst, stress, depressie, burn-out, eetstoornissen, negatief zelfbeeld, lichamelijke klachten, slaapproblemen en interpersoonlijke problemen begeleidt.
0000

Emelien Lauwerier

Emelien Lauwerier is erkend klinisch psycholoog met specialisatie in de gezondheidspsychologie en chronische pijn specifiek. Ze is doctor in de gezondheidspsychologie, en momenteel aangesteld als deeltijds professor gezondheidspsychologie aan Universiteit Gent.

Haar onderzoek richt zich op omgaan met aanhoudende lichamelijke klachten en communicatie en interdisciplinaire samenwerking in de zorg.

Ze deed klinische ervaring op in UZGent waarbij ze mensen begeleidde met aanhoudende lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid. Ze begeleidt volwassenen met aanhoudende lichamelijke klachten zoals onder andere pijn, vermoeidheid, en gespannenheid.