1986

Annelies Lammertyn

is erkend klinisch psycholoog, mindfulnesstrainer en gedragstherapeut (Ugent), met specialisatie in de gezondheidspsychologie en Acceptance and Commitment Therapy. Ze werkt sinds 2009 met volwassenen in de ambulante gezondheidszorg. Ze begeleidt mensen met klachten als spanning, angst, lichamelijk klachten (o.a. CVS, fibromyalgie, tinnitus,…), burn-out, slaapproblemen, depressie, dwang en interpersoonlijke problemen.

Ze werkte mee bij onderzoeksprojecten naar de rol van aanvaarding bij chronische pijn aan de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie van Universiteit Gent. Ze deed ervaring op in verschillende ziekenhuizen (UZGent, GZA Sint-Augustinus en AZ Sint-Lucas Gent) waarbij ze als psycholoog mensen begeleidde in het omgaan met lichamelijke klachten zoals moeheid, pijn en uitputtingsklachten. Sinds 2013 werkt ze als zelfstandig psycholoog en praktijkassistent aan Ugent.

Er kunnen geen nieuwe aanmeldingen meer opgestart worden wegens patiëntenstop

1984

Elkje Beirens

is erkend klinisch psycholoog en gedragstherapeut (Ugent), met specialisatie in Acceptance and Commitment Therapy en schematherapie. Sinds 2010 werkt ze in de residentiële sector voor mensen met interpersoonlijke problemen, angst- en stemmingsstoornissen en verslavingsproblematiek. Naast haar werk als psycholoog in PC Sint-Jan te Eeklo, werkt ze tevens ook ambulant als zelfstandige in de praktijk. Ze begeleidt volwassenen met klachten als angst, stress, depressie, verslaving, dwang en interpersoonlijke problemen.
1992

Fien Tamsin

is erkend klinisch psycholoog (Ugent). Ze vervoegt in 2018 de praktijk. Ze volgde de opleiding eerstelijnspsychologische zorg en biedt van daaruit kortdurende en probleemoplossingsgerichte psychologische zorg. Ze was voorheen actief in AZ Sint-Lucas, waar ze ervaring opbouwde in begeleiding rond lichamelijke klachten zoals aanhoudende pijn en vermoeidheid.

Daarnaast werkte ze bij ICAS, waar ze werknemers van bedrijven ondersteunde bij privé- en werkgerelateerde problemen. Ze begeleidde er vaak mensen met burn-out klachten.

Ze werkt momenteel in de ambulante eerstelijnszorg in Nederland waar ze aan de slag gaat met uiteenlopende thema’s zoals angst, stemming, stress en assertiviteit.
Verder is ze relatie-, gezins- en systeemtherapeut in opleiding en helpt graag mensen die vastlopen in hun relatie, bij een ingrijpende rouw- of verlieservaring of interpersoonlijke problemen ervaren.

1992

Djordy Haubourdin

is erkend klinisch psycholoog (Ugent) en volgt de opleiding gedragstherapie. Hij werkt sinds 2019 in PC Sint-Jan te Eeklo, waar hij volwassenen begeleidt met een verslavingsproblematiek, angstklachten, depressie, aanpassingsstoornissen en interpersoonlijke problemen. Tevens heeft hij expertise in het geven van groepstraining, zoals ACT en assertiviteitstraining.
Vanuit het gedragstherapeutisch kader vindt hij het belangrijk om de cliënt centraal te stellen en van daaruit een behandelplan op maat op te stellen. Sinds januari 2019 vervoegt hij de praktijk.
1984

Joke Stroobant

is erkend klinisch psycholoog, gedragstherapeut (UGent) en EMDR-therapeut (Cure&Care, NL). Ze werkt sinds eind 2007 ambulant in de eerste lijnszorg in Nederland waar ze jongvolwassenen en volwassenen met uiteenlopende klachten en problematieken begeleidt en behandelt. Ze is getraind in het kortdurend behandelen volgens de KOP-methodiek waarbij wordt gekeken naar de samenhang tussen klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl kenmerken. Het verkrijgen van inzicht, een gezamenlijk behandelplan op maat, het versterken van zelfregie en aandacht voor hervalpreventie zijn belangrijke elementen in de behandeling. Hierbij is er ook oog voor samenwerking met andere disciplines.

Je kan bij haar terecht voor diverse klachten waaronder angst- en stemmingsklachten, post-traumatische stress en traumagerelateerde klachten (bv. klachten na een ongeluk), stress en burn-out klachten, lichamelijke (onverklaarde) klachten, AD(H)D, interpersoonlijke problemen en (lichte) verslavingsproblematiek.

1996

Alina Hindryckx

is erkend klinisch psycholoog (Ugent) en volgde de opleiding Eerstelijnspsychologische Zorg (UGent; 2020-2022). Daarnaast volgde ze andere opleidingen zoals Acceptance and Commitment Therapy (2019), Voedingspsychologie en ACT (2022) en de basisopleiding Mindfulness (2023).
Ze ging in 2019 aan de slag in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst. Hier werkt ze voornamelijk met mensen met eetproblemen, diabetes en chronische rugpijn. In 2020 vervoegt ze de praktijk waar ze (jong)volwassenen en ouderen met klachten als angst, stress, depressie, burn-out, eetstoornissen, negatief zelfbeeld, lichamelijke klachten, slaapproblemen en interpersoonlijke problemen begeleidt.
0000

Emelien Lauwerier

Emelien Lauwerier is erkend klinisch psycholoog met specialisatie in de gezondheidspsychologie en chronische pijn specifiek. Ze is doctor in de gezondheidspsychologie, en momenteel aangesteld als deeltijds professor gezondheidspsychologie aan Universiteit Gent.

Haar onderzoek richt zich op omgaan met aanhoudende lichamelijke klachten en communicatie en interdisciplinaire samenwerking in de zorg.

Ze deed klinische ervaring op in UZGent waarbij ze mensen begeleidde met aanhoudende lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid. Ze begeleidt volwassenen met aanhoudende lichamelijke klachten zoals onder andere pijn, vermoeidheid, en gespannenheid.

0000

Silke De Craene

Mijn naam is Silke De Craene en ik ben erkend klinisch psycholoog (UGent). Ik liep stage in deze praktijk en werkte daarnaast ook als klinisch psycholoog op de forensische afdeling van PC Sint-Jan te Eeklo. Daar deed ik ervaring op in het geven van groepstherapie over angst en stress, sociale vaardigheden en middelengebruik.
Mijn manier van werken wordt voornamelijk gestuurd vanuit het cognitief-gedragsmatig denkkader, maar ook het systemische perspectief komt naar voor. Ik vind het zelf ontzettend belangrijk dat je je als cliënt gehoord en erkend voelt. Ieder persoon worstelt wel eens met bepaalde vragen, onzekerheden of gebeurtenissen. Belangrijk hierbij is dat je deze moeilijkheden niet alleen hoeft te doorstaan, maar dat we samen op zoek gaan naar wat jij nodig hebt om terug de weg op te gaan richting jouw persoonlijk geluk. Het is hierbij vooral mijn bedoeling een vertrouwenspersoon te zijn waarbij je kan spreken zonder oordeel. Je kan bij mij terecht voor een brede waaier aan vragen/moeilijkheden zoals verslavingsproblematiek, angst- en depressieve klachten, interpersoonlijke problemen, een negatief zelfbeeld, …
0000

Sander Van Acker

Ik ben Sander Van Acker, erkend klinisch psycholoog (UGent). Vanaf 2023 vervoeg ik de praktijk in Kolegem. Als hoofdberoep werk ik als psycholoog in het Mobiel Crisis Team in Gent. Hier help ik mensen, in een kortdurende traject, die het gevoel hebben helemaal vast te zitten en geen mogelijkheid tot verandering meer zien. Hierbij kan het gaan over verschillende klachten: angst, depressie/suïcidegedachten, stress, burn-out, trauma, relationele problemen,… Samen met deze mensen denk ik na over hoe hun crisis doorstaan kan worden en wat en/of wie hiervoor nodig is.

Op een gelijkaardige manier ga ik te werk in deze praktijk. Mijn bedoeling is om een veilige omgeving te creëren waarin je vrijuit durft spreken en we samen kunnen nadenken over hoe jouw moeilijkheden kunnen aangepakt worden. Zo gaan we samen op zoek naar wat jou kan helpen. Mijn focus ligt op angst -en stemmingsproblemen en problemen rond zelfwaarde en identiteit.

1999

Noa Geirnaert

Mijn naam is Noa Geirnaert en ik ben erkend klinisch psycholoog (UGent). Ik deed mijn stage in Psypunt te Gent, waar ik momenteel als klinisch psycholoog aan de slag ga. Ik deed ervaring op rond Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Verder verdiepte ik mij in diagnostisch onderzoek naar ADHD en intelligentieonderzoek.

Vanaf 2024 vervoeg ik de praktijk in Kolegem. Je kan bij mij terecht met een verscheidenheid aan vragen, zoals stress, perfectionisme, angst, paniek, neerslachtigheid, … Ik gebruik in mijn manier van werken voornamelijk invloeden vanuit ACT. Je kan bij mij leren omgaan met moeilijke gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen. Er kunnen tijdens deze (kortdurende) begeleiding concrete tools meegegeven worden om aan de slag te gaan met waar je hier en nu last van hebt. Ik vind het vooral belangrijk om mij af te stemmen op de persoonlijke hulpvraag van ieder persoon, met een open blik en op een empathische wijze.