Intake

In een eerste gesprek (intake) bespreken we uw klacht(en) en bekijken we wat u precies verwacht van therapie. Het is een kennismakingsgesprek waarbij uw hulpvraag zo concreet mogelijk in kaart wordt gebracht. Op het einde van het gesprek bespreken we samen hoe het verdere therapieverloop er kan uitzien. U bent niet verplicht therapie te starten na een intake.

Gedragstherapie

We werken volgens de principes van de gedragstherapie. Dit is een psychologische behandelmethode die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen en handelen onderling samenhangt en grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. We zien ‘gedrag’ als het complex van interacties met de omgeving waarin gedachten, emoties en handelingen een rol spelen. Na een intakegesprek gaan we na hoe klachten, omstandigheden, persoonlijkheidskenmerken en ervaringen uit het verleden elkaar beïnvloeden. We zullen een probleemsamenhang opstellen die het ontstaan en voortbestaan van uw klachten verklaart. Aan de hand hiervan zullen we zoeken naar handvatten en manieren om anders met uw klachten om te gaan. Therapie heeft als doel om niet alleen binnen de behandelruimte, maar ook en vooral in uw dagelijks leven verandering en vooruitgang te bewerkstelligen. Om dit te verwezenlijken worden vaak opdrachten meegegeven. U kan een eerder pragmatische aanpak verwachten met als doelstelling het verhogen van uw levenskwaliteit.
Voor meer informatie ga naar VVGT

 

Hoe lang duurt een therapie?

De duur van een behandeling is afhankelijk van de aard van de problematiek en hulpvraag. We proberen dit bij aanvang in te schatten en streven ernaar de behandeling wetenschappelijk te onderbouwen en op geregelde tijdstippen te evalueren. Op deze manier houden we de behandeling zo kort mogelijk. De frequentie van opvolging is bij aanvang wekelijks of om de 2 weken. Nadien wordt de tijd tussen de sessies langer en na afronding van de therapie wordt er een follow-up gesprek gepland na 3 of 6 maanden.

Voor wie?

Voor jongvolwassenen en volwassenen behandelen we volgende klachten: angst, paniekaanvallen, depressie, dwangklachten, interpersoonlijke problemen, stress, hyperventilatie, chronische vermoeidheid of pijn, burn-out, faalangst, piekeren, laag zelfbeeld en slaapproblemen.